}

HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR VIERINGEN

GASTVOORGANGERS

Waltraut Stroh

Waltraut Stroh is geboren en getogen in Duitsland en heeft met haar Nederlandse man, die inmiddels overleden is, een paar jaar in een ontwikkelingsproject in Zambia gewerkt. Sinds 1997 woont ze in Den Haag, waar ze tot haar pensionering in 2018 studentenpastor was voor studenten in Den Haag en Delft, een boeiende baan die haar in contact bracht met jonge mensen met velerlei culturele en religieuze achtergrond.

Ze is lid van de Lukakskerk en diaken daar. Ze was betrokken bij het oprichten van de werkgroep 'Groene Lukas' die o.a. verwonderwandelingen, groene vieringen en activiteiten met kinderen organiseert. Ook was ze een van de oprichters van het Haagse platform 'Geloven in Groen', dat zich inmiddels bij de Haagse Gemeenschap van Kerken aangesloten heeft en groene kerken en werkgroepen bij elkaar berngt voor onderlinge inspiratie en gezamenlijke activiteiten.