HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR VIERINGEN

ZONDAG 7 maart 2021 Thema: Doodgaan is nog geen sterven; voorgangers: Derk Stegeman en Inge Boesveld

STREAMING - De viering begint om 10.30 uur. Je kunt deze live bekijken, maar ook achteraf.

Naar de viering (Is de knop grijs? Dan is de link nog niet beschikbaar.)

Direct na de viering is er van 11.30 - 12.30 uur een koffie zoom-meeting. Je kunt tussen de genoemde tijden in- en uitloggen wanneer je wilt. Henk Baars zal je ontvangen en het gesprek enigszins begeleiden. Voor koffie moet je zelf zorgen.

Naar de koffie zoom-meeting (Is de knop grijs? Dan is de link nog niet beschikbaar.)

Collecte

In deze viering wordt gecollecteerd. De helft van de opbrengst van deze collecte gaat naar noodopvang De Halte, een kleinschaligem tijdelijke opvang in Den Haag voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen in acute nood; de andere helft is voor de Haagse Dominicus zelf.
Je kunt aan deze collecte deelnemen door een bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer NL 37 TRIO 0254 7910 18 t.n.v. Haagse Dominicus, Den Haag o.v.v. collecte 4 maart 2021.