HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR VIERINGEN

ZONDAG 7 februari 2021

De viering begint om 10.30 uur. U kunt deze live bekijken, maar ook achteraf.

Naar de viering

In deze viering wordt gecollecteerd. De helft van de opbrengst van deze collecte gaat naar het Wereldhuis, ontmoetingsplek voor migranten zonder geldige verblijfsvergunning; de andere helft is voor de Haagse Dominicus zelf.
Wilt u deelnemen aan deze collecte dan kunt u een bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer NL 37 TRIO 0254 7910 18 t.n.v. Haagse Dominicus, Den Haag o.v.v. collecte 7 februari 2021.