}

HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

VIERINGEN VANAF 3 OKTOBER 2021

Je bent van harte welkom in de vieringen

In de vieringen wordt gezongen door koor en aanwezigen. We gaan er vanuit dat we met elkaar samen komen in een veilige omgeving waar we geen risico vormen voor elkaars gezondheid.
Bij de ingang wordt aan bezoekers niet gevraagd om een vaccinatiebewijs of negatief testbewijs. Tegelijk gaan we er vanuit dat je deelneemt aan de vieringen in het vertrouwen dat je kennis hebt genomen van dit bericht. Zo is ieders veiligheid en gezondheid gewaarborgd in de Bethel.
Aanmelden kan achterwege blijven, evenals de anderhalvemeter-maatregel.
De inrichting van de kapel is zoals we ooit gewend waren: in rijen.

Heb je verkoudheidsklachten of coronaverschijnselen? Dan kom je uiteraard niet.
Krijg je binnen 14 dagen na een bijgewoonde viering toch coronaklachten? Geef dat dan aan ons door."

Namens het Bestuur Haagse Dominicus,
Tamme Wiegersma, secr. 0629578123.