}

HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR VIERINGEN

GASTVOORGANGERS

Renske Oldenboom

Renske Oldenboom studeerde theologie, ethiek en sociologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Sinds 1996 werkt ze bij het Delfts Stdentenpastoraat.