HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR VIERINGEN

ZONDAG 24 december 2020

In verband met corona kan deze viering NIET in de Bethelkapel worden bijgewoond.

De viering begint om 20 uur uur. Je kunt deze live bekijken, maar achteraf bekijken kan ook (Kijk bij vieringenarchief)!

Naar de viering

In deze viering wordt gecollecteerd. De helft van de opbrengst van deze collecte gaat naar het Straatpastoraat Den Haag, de andere helft is voor de Haagse Dominicus zelf.
Wil je deelnemen aan deze collecte dan kan je een bedrag overmaken op ons bankrekeningnummer NL 37 TRIO 0254 7910 18 t.n.v. Haagse Dominicus, Den Haag o.v.v. collecte 24 december 2020.