HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR VIERINGEN

DONDERDAG 1 april 2021 WITTE DONDERDAG - voorgangers: Jolly van der Velden en Inge Boesveld

STREAMING - De viering begint om 19.30 uur. Je kunt deze live bekijken, maar ook achteraf.

Naar de viering (Is de knop grijs? Dan is de link nog niet beschikbaar.)

Collecte

In deze viering wordt gecollecteerd. De helft van de opbrengst van deze collecte gaat naar het Wereldhuis, ontmoetingsplek voor emigranten zonder geldige verblijfsvergunning in Den Haag; de andere helft is voor de Haagse Dominicus zelf.
Je kunt aan deze collecte deelnemen door een bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer NL 37 TRIO 0254 7910 18 t.n.v. Haagse Dominicus, Den Haag o.v.v. collecte PAASWEEK 2021.