HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR VIERINGEN

ZONDAG 21 maart 2021 Thema: Kan ik er wat aan doen? Verlos ons van alle schuld: Ad de Gruijter en Heleen Goddijn

STREAMING - De viering begint om 10.30 uur. Je kunt deze live bekijken, maar ook achteraf.
Van 11.45 - 12.45 uur is er een zoom-bijeenkomst over hoe gevolg wordt gegeven aan de uitkomsten van de HD-enquĂȘte.

Naar de viering (v/a 10.30 uur)        Naar de zoom-bijeenkomst (v/a 11.45 uur)    (Is een knop grijs? Dan is de link nog niet beschikbaar.)

Collecte

In deze viering wordt gecollecteerd. De helft van de opbrengst van deze collecte gaat naar noodopvang De Halte, een kleinschaligem tijdelijke opvang in Den Haag voor ongedocumenteerde vrouwen en kinderen in acute nood; de andere helft is voor de Haagse Dominicus zelf.
Je kunt aan deze collecte deelnemen door een bedrag over te maken op ons bankrekeningnummer NL 37 TRIO 0254 7910 18 t.n.v. Haagse Dominicus, Den Haag o.v.v. collecte 18 maart 2021.