HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR VIERINGEN

KOMENDE VIERING

Zondag 7 april 2019 Aanvang: 10.30 uur (inzingen vanaf 10.15 uur) Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag Voorganger: Marie-Thérèse v.d. Loo Thema: Hildegard von Bingen (serie Mystici)

Over het thema

Dat wij, dat de wereld, opgenomen is in een groter betekenisvol geheel, dat ervaren mystici. Die intense ervaring van eenheid lijkt zo persoonlijk dat deze nauwelijks mededeelbaar is. In de serie van 3 vieringen over Mystici verkennen we deze ervaringen, soms worstelingen en wat het uitspreken van het woord ‘God’ daarin betekent. Niet mededeelbaar? Er valt veel over te zeggen en te vieren.

In de komende viering wordt aandacht geschonken aan de mystica Hildegard von Bingen, een veelzijdige Benedictijnse abdis van adellijke komaf. In onze tijd is ze opnieuw bekend geworden door haar religieuze muziek en omdat ze zich bezig hield met natuurgeneeskunde. Ze schreef enkele boeken over visioenen die ze had. Voor velen is ze een spirituele gids geworden in het denken over goed en kwaad. Wat kan zij betekenen voor spirituele zoekers vandaag?

Zondag 5 mei 2019 Aanvang: 10.30 uur (inzingen vanaf 10.15 uur) Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag Voorganger: Aline Barnhoorn Thema: Een tuin waar jij morgen zal leven Over het thema

De komende viering staat in het teken van de 'dag van de aarde'. Die dag wordt elk jaar wereldwijd gevierd op 22 april. Omdat 22 april dit jaar op Tweede Paasdag valt, is de viering met dit thema verzet naar 5 mei.

De regel 'Een tuin waar je morgen zal leven' komt uit het Zomerlied van Huub Oosterhuis. Zo naar de aarde kijken doet denken aan wat we ooit  "de heelheid van de schepping” noemden. Dat  inspireert tot het vieren van de aarde als aan ons geschonken plek waar wij mensen ons bestaan vorm geven. Niet alleen wij mensen, trouwens: we delen de aarde met andere soorten.
Wij mensen zijn met velen, en te vaak betekent dit dat andere soorten hun levensruimte ingenomen zien worden.  Ook is die aarde zeker niet voor iedereen een lusthof: hij kan onherbergzaam zijn. En als we met zijn allen zware druk zetten op de planeet, dan wordt hij morgen minder leefbaar.   We moeten er zorg aan besteden.

Als wij of onze kleinkinderen  morgen moeten leven in die tuin, dan zal er toch vandaag ook wat geschoffeld worden.
Maar om te beginnen valt er veel te vieren. 

Zondag 19 mei 2019 Aanvang: 10.30 uur (inzingen vanaf 10.15 uur) Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag Voorganger: Nienke van Dijk Thema: Vrijheid Over het thema

De komende viering is de eerste van de serie "Een nieuwe revolutie? Vrijheid, gelijkheid, broederschap/zusterschap".
Deze drie woorden die waarden vertegenwoordigen zijn niet zo vanzelfsprekend. Na de Franse revolutie (1789) duurde het tot 1870 voor dit de lijfspreuk werd van de Franse republiek die ook andere landen zich toe-eigenden als typisch westerse waarden. Maar is dat ook zo?
Hoe deze ‘abstracte’ woorden handen en voeten te geven in het alledaagse leven? Zijn deze waarden ook onderhevig aan slijtage en wellicht toe aan een nieuwe revolutie? In de serie vieringen verkennen we deze waarden op hun werkzaamheid vandaag.

In de komende viering gaat het over 'vrijheid'. Met Bevrijdingsdag vieren we onze bevrijding en vrijheid. Geen enkel volk aanvaardt onderdrukt en overheerst te worden. Ook individuele vrijheid staat hoog in het vaandel van samenlevingen waarin het individu rechten heeft. Het is of lijkt een verworvenheid.
Bestaat absolute vrijheid? Staat jouw vrijheid die van een ander in de weg? Gunnen we elkaar ook echt de vrijheid? Waar liggen de grenzen? Hoeveel vrijheid wordt jou gegund? Hoeveel vrijheid gun jij een ander?

Zondag 2 juni 2019 Aanvang: 10.30 uur (inzingen vanaf 10.15 uur) Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag Voorganger: Paul van der Harst Thema: Gelijkheid Over het thema

De komende viering is de tweede van de serie "Een nieuwe revolutie? Vrijheid, gelijkheid, broederschap/zusterschap".
Deze drie woorden die waarden vertegenwoordigen zijn niet zo vanzelfsprekend. Na de Franse revolutie (1789) duurde het tot 1870 voor dit de lijfspreuk werd van de Franse republiek die ook andere landen zich toe-eigenden als typisch westerse waarden. Maar is dat ook zo?
Hoe deze ‘abstracte’ woorden handen en voeten te geven in het alledaagse leven? Zijn deze waarden ook onderhevig aan slijtage en wellicht toe aan een nieuwe revolutie? In de serie vieringen verkennen we deze waarden op hun werkzaamheid vandaag.

In de komende viering gaat het over 'gelijkheid'. Dat mensen gelijkwaardig zijn staat wel vast. Of toch niet? Gelijkheid is een droomwoord wat nog verder reikt dan gelijkwaardigheid. Wanneer alle mensen gelijk zouden zijn wat dromen we dan? Wanneer ‘gelijkheid’ inhoudt dat jij niet meer en ook niet minder bent dan een ander vertaalt het zich nog niet in economische gelijkheid en in gelijke kansen. Voel jij je gelijk behandeld? Kun jij anderen als gelijken zien?

Zondag 16 juni 2019 Aanvang: 10.30 uur (inzingen vanaf 10.15 uur) Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag Voorganger: Ad de Gruijter Thema: Broederschap/zusterschap Over het thema

De komende viering maakt deel uit van de serie "Een nieuwe revolutie? Vrijheid, gelijkheid, broederschap/zusterschap".
Deze drie woorden die waarden vertegenwoordigen zijn niet zo vanzelfsprekend. Na de Franse revolutie (1789) duurde het tot 1870 voor dit de lijfspreuk werd van de Franse republiek die ook andere landen zich toe-eigenden als typisch westerse waarden. Maar is dat ook zo?
Hoe deze ‘abstracte’ woorden handen en voeten te geven in het alledaagse leven? Zijn deze waarden ook onderhevig aan slijtage en wellicht toe aan een nieuwe revolutie? In de serie vieringen verkennen we deze waarden op hun werkzaamheid vandaag.

In de komende viering, de laatste uit de serie, gaat het over broederschap/zusterschp.
Het slotdeel van de negende symfonie van Ludwig van Beethoven, met daarin de gezongen tekst van Schiller 'Alle Menschen werden Brüder" werd verkozen tot Europees volkslied. Of die verbroedering, verzustering ook plaatsvindt niet alleen tussen staten maar ook in onderlinge verhoudingen vragen wij ons af in deze viering.
Ben jij je broeders/zusters hoeder? En hoeden anderen over jou?

Zondag 7 juli 2019 Aanvang: 10.30 uur (inzingen vanaf 10.15 uur) Thomas Schwenckestraat 30, Den Haag Voorganger: Willem van der Meiden Thema: Afschaffing van de slavernij Over het thema

In Nederland werd in 1863 definitief de slavernij afgeschaft maar het duurde tot 1999 voor monumenten werd opgericht om het slavernijverleden te gedenken. Het is lastig verantwoording te nemen voor wat vorige generaties in andere tijden aanrichtten. We kunnen ons wel betrokken en verantwoordelijk weten voor moderne vormen van uitbuiting en onderdrukking. Hoe dit te ontmaskeren en aan de kaak te stellen, op te komen voor menswaardigheid in arbeidsverhoudingen en menselijke relaties?