}

HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR VIERINGEN

GASTVOORGANGERS

Henk Meeuws

Henk Meeuws is theoloog van professie. 22 jaar lang doceerde hij Praktische Theologie aan de Theologische Faculteit Tilburg, en deed vele jaren onderzoek naar vrijwillige inzet voor mensen in nood. In 2011 promoveerde hij op een proefschrift over diaconie.

Henk is Hagenees sedert 1942. Sinds 2007 woont hij hier ook weer, samen met zijn vrouw Annemarie.