}

HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< NAAR VIERINGEN

PROTOCOL VIERINGEN HAAGSE DOMINCUS


Download het protocol

VOORAF

 • Kom niet bij verkoudheidsklachten of coronaverschijnselen (zoals hoesten, niezen, loopneus, koorts), of als iemand in je directe omgeving corona heeft. Had je je al aangemeld? Meld je af!.
 • Krijg je binnen 14 dagen na een bijgewoonde viering corona? Geef dan het onderstaande contactadres/telefoonnummer door aan degene die nagaat met wie je de laatste tijd contact hebt gehad.

VIERING

 • Je bent van harte welkom!
 • Bij binnenkomst van de kapel: 1 persoon tegelijk. Anders even buiten wachten. 1,5 meter afstand houden van elkaar.
 • Binnenkomen via ingang nummer 28 bij de huiskamer. Geen deuren, krukken aanraken. Je kunt zo nodig gebruik maken van het toilet bij de garderoberuimte. Let daarbij op de voorgeschreven regels verderop in dit protocol. Meteen bij binnenkomst dus rechts af via de garderobe, dan links af richting kapel. De garderobe is niet in gebruik. Loop meteen door.
  S.v.p. gel gebruiken die klaarstaat in de hal. De jassen worden binnen in de kapel over de eigen stoelleuning gehangen.
 • Exemplaren van het protocol (om mee te nemen) liggen op de sta-tafel bij binnenkomst.
 • Gecontroleerd wordt of je je digitaal hebt aangemeld via het Aanmeldformulier. Je naam wordt “afgevinkt” op de presentielijst.
  Zonder aanmelding met een akkoord geen toegang. Er wordt gevraagd naar je gezondheid.
 • Je kunt een kaarsje opsteken en een intentie opschrijven. Er liggen pennen klaar.
  Meteen doorlopen naar een zitplaats, zover mogelijk naar voren. De liturgie ligt klaar op de stoelen.
 • Papieren zakdoekjes liggen klaar om mee te nemen. Ook tissues om de handen mee af te vegen. Er staat een afvalbak.
 • Voor de vrijwilligers zijn er handschoenen beschikbaar.
 • Breken en Delen: op de lege stoel naast je staat een klein bordje met een stukje matse en een klein bekertje wijn erop.
  In de tekst die wordt uitgesproken wordt één en ander uitgelegd.
 • Er wordt gezongen door een klein koor. Bezoekers mogen rustig meezingen.
 • Voor en na iedere viering worden alle gebruiksvoorwerpen, microfoons, stoelen, lezenaar ontsmet door de vrijwilligers.
  Deurkrukken worden vooraf en na afloop van de viering gereinigd.
  In de toiletten zijn kraan, drukknop en toiletbril ontsmet. Dat gebeurt ook weer na afloop.
 • Vermoed je tijdens de viering van het toilet gebruik te moeten maken, dan graag een plaats achterin de kapel innemen. Na toiletgebruik zelf het toilet, drukknop, kraan en deurkruk reinigen. Opnieuw de handen ontsmetten met de gel die op de sta-tafel in de hal staat.
 • De Kapel wordt zoveel mogelijk geventileerd tijdens de viering.
 • Collecten: bij het uitgaan staat er een Collecteschaal om je bijdrage in te doen.
 • Na afloop van de viering verlaat je meteen de Kapel, steeds op 1,5 meter van elkaar. Achteraan beginnen. De route is bij het verlaten omgekeerd.
 • Het koffiedrinken wordt voorlopig achterwege gelaten.

Contactadres:

Tamme Wiegersma, secretaris HD
informatie@haagsedominicus.nl
In uiterste noodzaak: 0629578123.


naar boven ▲