HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR VIERINGEN

CORONABELEID

Aanvulling van 29 november

Behalve de maatregelen hieronder is nu ook aanmelding vooraf verplicht. Er mogen maximaal 26 bezoekers komen.

Geldig vanaf 21 november 2021

In de vieringen wordt gezongen door koor en aanwezigen. We gaan er vanuit dat we met elkaar samen komen in een veilige omgeving waar we geen risico vormen voor elkaars gezondheid.

Gezien de veranderende omstandigheden vragen wij je bij de ingang de komende vieringen om een QR code of een recente negatieve testuitslag. We zullen echter niemand naar huis sturen.

Daarnaast nemen we extra maatregelen:

  • Bij binnenkomst vragen we de handen te ontsmetten met de beschikbare handenalcohol
  • We plaatsen de stoelen in de kapel uit elkaar
  • We ventileren de kapelruimte
  • Mondkapjes dragen wordt gestimuleerd en is verplicht bij rondlopen, houd voldoende afstand

Er zijn geen andere beperkingen en Aanmelding kan dus achterwege blijven.
Ook met grotere toeloop kunnen we het goed aan.

Ingeval van koorts, hoofdpijn, keelpijn, verkoudheid, kortademigheid, verlies van reuk, smaak, blijf je natuurlijk thuis.

We gaan er vanuit dat je deelneemt aan de vieringen in het vertrouwen dat je kennis hebt genomen van dit bericht. Zo is ieders veiligheid en gezondheid gewaarborgd in de Bethel.

Bestuur Haagse Dominicus