}

HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR VIERINGEN

GASTVOORGANGERS

Axel Wicke

Axel Wicke was tot begin 2021 als predikant verbonden aan de voormalige wijkgemeente Dan Haag West, waar ook de Bethel onder viel. Sinds kort is hij predikant in Noordwijk. Vanuit Taizé, waar hij ooit besloot predikant te worden, nam hij "een op liefde berustende visie op God, medemens en schepping" mee.