HAAGSE DOMINICUS

oecumenische geloofsgemeenschap voor nieuwe bezieling

< TERUG NAAR GROENE DOMINICUS

LAAT DE ZON SCHIJNEN VOOR BETHEL

Zonnepanelenproject gestart

Op 18 november 2018 is het zonnepanelenproject gestart. Hieronder kunn je er alles over lezen.

Het zonnepanelenproject

Overal hoor je van plannen om energie te besparen. Ook in buurt- en kerkhuis Bethel wordt daarover nagedacht. Een energiescan heeft aan het licht gebracht dat Bethel voor een gebouw uit het begin van de twintigste eeuw behoorlijk zuinig met energie omspringt. Bethel zou nog wel flink kunnen besparen door de benodigde elektrische energie op te wekken met zonnepanelen.

We hebben laten uitrekenen dat we met 10 zonnepanelen op het platte dak en 22 zonne­panelen op het schuine dak bijna de hele elektriciteits­behoefte van Bethel kunnen opwekken. Samen met de eigenaar, de Diaconie van de Protestantse Kerk in Nederland - afdeling Den Haag, en samen met de andere gebruikers van Bethel willen wij, als Haagse Dominicus, het daarvoor benodigde geld bij elkaar brengen.

De kosten

De werkgroep 'Zonnepanelen Bethel' heeft eind 2017 een prijsindicatie aangevraagd bij het bedrijf Solar Engineers . Het blijkt dat we rekening moeten houden met een bedrag van ca € 12.500 excl. BTW, inclusief plaatsing van de panelen, de stroomleidingen en de benodigde elektronica. Hoe denken we dat bedrag bij elkaar te krijgen?

  • De Diaconie als eigenaar draagt verreweg het grootste deel bij.
  • Daarnaast dragen de gebruikers van Bethel elk een bedrag bij.
  • Ook wordt 3x voor het project gecollecteerd in de Haagse Dominicus.
  • Tenslotte vragen we ieder om persoonlijk bij te dragen.

Waarom zou ik geld geven aan dit project?

Iedereen heeft zijn eigen redenen om wel of niet aan het project mee te doen.
Belangrijke redenen voor ons zijn:

  • dat het milieu ons ter harte gaat;
  • dat we Bethel een gezondere financiële basis gunnen.
    Bethel bespaart met de zonnepanelen ongeveer € 1600 per jaar aan stroomkosten.
    (Bethel draait nu met verlies. We worden tot nu toe dus eigenlijk gesubsidieerd door de Diaconie!)

Hoe kan ik kan bijdragen?

Bij alle activiteiten in Bethel staat een collectebus voor het project zonnepanelen. Die is in principe vooral bedoeld voor kleinere bijdragen.

Wie meer wil geven kan dat het beste doen op rekening NL37 TRIO 0254 7910 18 t.n.v. Haagse Dominicus – Den Haag o.v.v. 'project zonnepanelen'.
Aantoonbare giften aan de Haagse Dominicus, dus ook aan het zonnepanelenproject zijn in principe binnen zekere grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Draag ook bij en laat de zon schijnen voor Bethel!

Werkgroep Groene Dominicus

Hans Opschoor
Cokkie van Santen
Einar Sies

Idee? Een zonnepaneel schenken!

Een zonnepaneel kost ongeveer € 200. Als je € 200 schenkt, schenk je dus in feite een zonnepaneel.
Je kan dan met recht zeggen dat je je paneeltje hebt bijgedragen!

[Download de flyer]