DE GROENE DOMINICUS

Nieuwsbrief

De NIEUWSBRIEF GROENE DOMINICUS komt enkele keren per jaar uit. Hieronder vindt u de meest recente nieuwsbrief.

NIEUWSBRIEF GROENE DOMINICUS
nummer 1 - 16 oktober 2017
Gepubliceerd op www.haargsedominicus.nl/groen/nieuwsbrief.html. Komt enkele keren per jaar uit.

Welkom

Welkom bij het eerste nummer van de Nieuwsbrief Groene Dominicus. Een nummer dat bijna helemaal gaat over het voorstellen van het project 'Groene Haagse Dominicus' en de Groene Kerkenactie.

De nieuwsbrief is een initiatief van de "Werkgroep Groene Dominicus", bestaande uit Hans Opschoor, Cokkie van Santen, Einar Sies.

GROENE AGENDA

Klik op een onderstreept agendapunt voor meer info

Haagse Dominicus Groene Kerk

15 oktober 2017

Aan het einde van de viering van 15 oktober kondigde Hans Opschoor aan dat de Haagse Dominicus meedoet aan de GroeneKerkenactie en daarmee Groene Kerk is geworden. Het bordje waarop staat dat wij een groene kerk zijn hangt nu aan de muur van de hal bij de ingang van Bethel.

Meer over de GroeneKerkenactie en de plannen van de Wergroep Groene Dominicus vindt u elders in deze nieuwsbrief.

Aan Luther wordt het volgende citaat toegeschreven:
    'Als ik wist dat morgen de wereld zou vergaan, zou ik vandaag nog een appelboom plaatsen.'

De voorbereiders van deze eerste van drie vieringen over Luther hadden daarom bedacht om bij de uitgang van de Bethel appels uit te delen. Zo werd het thema Groene Kerk verbonden met het thema Luther.

Wat is de GroeneKerkenactie?

GroeneKerkenactie is opgezet door Kerk in Actie en Tear. Ze omschrijven de actie zo:

De Groene Kerkenactie biedt geloofs­gemeen­schappen een platform om te laten zien hoe je duurzaamheid vorm kan geven in je eigen omgeving in het klein en in het groot.

Wanneer je als kerk een aantal duurzame stappen hebt genomen en samen hebt besloten elk jaar 1 duurzame stap te zetten, ontvang je van ons een Groene­Kerken­bordje. Je hoeft als geloofs­gemeen­schap niet al volledig duurzaam te zijn om je aan te kunnen sluiten, maar via Groene Kerkenactie laat je zien dat je op weg bent.

140 'kerken' (er zijn ook enkel synagoges en moskeeën bij) hebben het het Groene­Kerken­bordje al aan de muur hangen. Sinds kort ook de Haagse Dominicus.

Wil je meer weten over de Groene Kerken­actie? Ga dan naar hun website:
www.groenekerken.nl.
Je kan ook het menu bovenaan deze pagina gebruiken.

Versie: oktober 2017

Flyer: Naar een groenere Dominicus

De Haagse Dominicus wil haar leden en sympathisanten informeren en stimuleren om zich in gedachten, liturgie en daden in te zetten voor zorg voor milieu en natuur, voor een rechtvaardige plaats van mensen in de biosfeer en voor een duurzame samenleving.

Voor een groene Haagse Dominicus betekent dit een samenleving waarin:

 • mensen met elkaar verbonden zijn en in balans zijn met de natuur;
 • mensen zó leven met elkaar, de aarde en de biosfeer, dat het leven goed is voor iedereen en er ook leven is voor toekomstige generaties en andere soorten;
 • er een rechtvaardige verdeling is van leefruimte en welvaart..
 •  

De samenleving gebruikt steeds meer hulpbronnen van de aarde voor productie en consumptie. Een wereld van onbeperkte economische groei en consumptie is onhoudbaar en onrechtvaardig. Om een halt toe te roepen aan de overbelasting en uitputting van de aarde zijn politieke en economische maatregelen noodzakelijk. Die komen alleen tot stand als daar een maatschappelijk draagvlak voor is. De Haagse Dominicus wil deel zijn van dat draagvlak.

Mensen van de Haagse Dominicus zoeken ook, vaak al veel langer, naar mogelijkheden om in eigen levensstijl en consumptiepatronen dat streven naar duurzaamheid waar te maken.

Gerechtigheid gaat niet alleen over mensen, maar ook over recht doen aan al wat leeft. Mensen bestaan te midden van andere soorten en ecologische systemen waarvan ze afhankelijk zijn. De wezenlijke relatie tussen mens en natuur is er een van samenwerking, zorg en partnerschap.

Een van de manieren waarop de Haagse Dominicus-gemeenschap de betrokkenheid op een duurzame \ samenleving vorm geeft, is door te participeren in de GroeneKerkenactie, een initiatief van Kerk in Actie en Tear.

Werkgroep Groene Dominicus, 15 oktober 2017.

Naar een groenere Dominicus?

10 oktober 2017

In de viering van 15 oktober wordt de deelname van de Haagse Dominicus aan de GroeneKerkenactie officieel bekend gemaakt; en wordt het 'Wij zijn een Groene Kerk'-bordje dat er al een paar dagen hangt onthuld. De Haagse Dominicus is nu officieel een 'groene kerk'.

Wanneer je als kerk een aantal duurzame stappen hebt genomen en samen hebt besloten elk jaar 1 duurzame stap te zetten, ontvang je van ons een Groene Kerkenbordje, staat er op de website van de Groene Kerkenactie.
Misschien vraag je je af 'Samen? Mij is niets gevraagd'. Daar heb je dan wel een beetje gelijk in.

Het is zó gegaan: in het voorjaar is er de huiskamerbijeenkomst Groene Haagse Dominicus geweest. De deelnemers daarvan hebben in principe besloten om meer groene activiteiten te organiseren in de Haagse Dominicus. Daartoe is een werkgroepje opgericht (Hans Opschoor, Cokkie van Santen, Einar Sies). Dat groepje heeft besloten het project 'Groener Haagse Dominicus' te starten. Na overleg met het bestuur hebben wij ook besloten om ons aan te melden als Groene Kerk.

Wij vertrouwen erop dat de grote meerderheid van jullie het initiatief steunt. Wij vertrouwen er ook op dat een aantal van jullie mee willen werken aan het project 'Naar een Groenere Dominicus'. In het beleidsplan van de werkgroep (dat vind je elders op deze website) staan de plannen die we hebben voor 2017/2018:

 1. Presentatie van de activiteiten in Haagse Dominicus: 15 oktober 2017
 2. Jaarlijkse Ruil/deelbeurs rond St Nicolaas
 3. Jaarlijkse Zondag van de Aarde (april 2018)
 4. Huiskamergesprek/praatmaal Duurzaamheid, voorjaar 2018
 5. Netwerkontwikkeling: Bethel, initiatie contacten met andere op duurzaamheid betrokken gemeenschappen en organisaties in Den Haag en omgeving
 6. Discussie energievoorziening Bethel (zonnepanelen)
 7. Ontwikkeling van een elektronische “nieuwsbrief” over activiteiten gericht op duurzaamheid in en rond Den Haag (die ben je nu aan het lezen!)
 8. Verspreiding van stimulerende, korte “groene flitsen”: tips voor duurzaam gedrag, acties, milieuvriendelijke oneliners, e.d. via Haagse Dominicus-liturgieboekjes.

Wil je meedoen met de organisatie van een of meer van de genoemde activiteiten?
Of heb je ideeën voor nieuwe groene activiteiten?
Laat het ons weten! Onze e-mailadres vind je onderaan de webpagina.

Groene Kerkendag 2017

Zaterdag 7 oktober 2017 werd de zesde Groene­Kerken­dag gehouden, met als thema 'Groen & eerlijk'. Meer dan 200 deelnemers kwamen naar Amersfoort om er te luisteren naar een aantal lezingen, om mee te doen aan een aantal workshops en om ideeën uit te wisselen op het gebied milieu, energiebesparing, Fair Trade. Mensen uit de alle hoeken van Nederland. Onder hen drie mensen uit de Haagse Dominicus.

Verslag van een inspirerende dag


Programma

Welke van de volgende producten: kaas, kip, peul­vruchten, rund­vlees, varkens­vlees, vega­burger, geeft volgens jou (per 100g) bij de productie de minste broeikas­gassen, welke de meeste? Sorteer ze maar op de volgorde van laag naar hoog, zeg maar van milieu­vriendelijk naar milieu­onvriendelijk.
Dat was een opdracht in een van de workshops die in de middag werden gegeven.

's Morgens waren er enkele korte lezingen over achtereenvolgens
(1) de belangrijkste oorzaken van klimaat­veranderingen;
(2) echte prijzen van producten, waarbij mensen een eerlijke prijs voor hun werk krijgen en milieuschade wordt gecom­penseerd;
en (3) de stand van zaken bij Fair Trade producten.

Maar was ook tijd voor het zingen van enkele liedjes.

Na een veganistische lunch, verzorgd door Vegan Church, konden de deelnemers kiezen uit twee van de aangeboden workshops. Die omvatten een breed terrein, workshops over banken en verzekeraars en hoe je die kunt aanspreken op hun gedrag (inves­teringen in wapen­handel, bedrijven die het niet nauw nemen met arbeids­rechten of dieren­welzijn);
over mensen­handel; over joodse gebruiken op het gebied van milieu); over energie­beheer, boeren, duurzame kerken en nog veel meer.

Na de workshops een proeverij van chocola. De deelnemers moesten kijken of ze konden proeven welke chocola Fair Trade was en welke niet. Dat bleek niet mogelijk om een verrassende reden: alle geproefde chocola was Fair Trade.

De dag werd afgesloten met het voorstellen van de 40 kerken die zich het afgelopen jaar hadden aangemeld als Groene Kerk, voor zover aanwezig, en een markt met informatiestandjes op hetgebied vn milieu en energiebesparing. Enkele van dr nieuw aangesloten kerken mochten in het kort iets over hun gemeenschap zeggen. Hans Opschoor deed dat voor de Haagse Dominicus.

Tenslotte een impressie van de twee workshops die ik heb bezocht:

1. Energiebeheer

Twee mensen van de Centrumkerk in Winsum vertelden hoe hun gebouw volledig energieneutraal gemaakt is, als eerste kerk in Nederland; met warmte­pompen, vloer­verwarming, uitgebreide isolatie en zonne­panelen.

Hoe pak je zoiets aan? De werkgroep heeft het voor elkaar gekregen, na 5 jaar voorbereiding en overleg, om de benodigde bouwkosten van 1,2 miljoen bij elkaar te krijgen door giften en leningen vanuit de gemeente (1600 leden), subsidies (ook van de NAM) en een aannemer die bereid was om ook met vrijwilligers te werken. 'Bijna het hele dorp' hielp mee, waardoor bijna 3 ton op de bouwkosten kon worden bespaard.

Sleutelwoorden: goede afspraken, iedereen betrekken bij de plannen, niet te gauw beslis­singen forceren waardoor mensen afhaken, voortdurend controleren of alles goed gaat en zo nodig bijstellen. Een fenomenale prestatie van deze gemeenschap.

2. God in de supermarkt

Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: 'wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de gewone boontjes uit Nederland? Een vegaburger of toch maar de kiloknaller. Daarover ging het in deze workshop: half in de vorm van een spel, half in de vorm van een discussie.

De opzet van de workshop was prima, maar het indrukwekkendst was de presentator. Die was heel open en zwaaide nooit met een belerend vingertje; hij was steeds erop uit om de dilemma's duidelijk te stellen zonder de deelnemers in een hoek te zetten. Knap.

En, o ja, de volgorde van de producten was: peulvruchten (het milieuvriendelijkst), kip, vegaburger, varkensvlees, kaas, rundvlees (het milieu onvriendelijkst).

Dat bij het maken van kaas zoveel broeikas­gassen vrijkomen had ik me niet gerealiseerd. Dat was wel even slikken voor mij als kaasliefhebber.

Einar

Verslaggevers gevraagd!

Deze nieuwsbrief is bijna helemaal geschreven door één persoon. Dat is prima voor een eerste keer. Maar voor volgende nieuwsbrieven ontvangen we héél graag kopij van jullie, bezoekers van de Haagse Domiicus.

Het kan een reactie op een artikel in de nieuwsbrief zijn, het voorstellen van een groen idee, maar ook het melden van een (groene) activiteit die van belang kan zijn voor (bezoekers van) de Haagse Dominicus.

Misschien schuilt er een onvermoed schrijverstalent in je. Laat het zien! Laat je zien!

De Werkgroep Groene Dominicus bestaat uit Hans Opschoor, Cokkie van Santen en Einar Sies
e-mailadres: groen@haagsedominicus.nl