DE GROENE DOMINICUS

Home      ▼

 

Welkom op de webpagina's van de Werkgroep Groene Dominicus.

De Werkgroep wil de Haagse Dominicus en haar deelnemers informeren en stimuleren om zich in gedachten, liturgie en daden in te zetten voor een sterkere betrokkenheid voor de zorg voor milieu en natuur, en voor een rechtvaardige plaats van mensen in de biosfeer en de maatschappij.

De Haagse Dominicus is aangesloten bij de Groene Kerkenactie.

 

Op deze pagina vindt u groene nieuwtjes over activiteiten van de Haagse Dominicus, maar ook berichten over wat er op milieugebied speelt in Den Haag en omgeving. Verder bevat de website een uitgebreid beleidsplan van de werkgroep en een nieuwsbrief met wat uitgebreidere artikelen en achtergronden, die enkele keren per jaar uitkomt. U kunt ze vinden via het bovenstaande menu. Wordt u al per mail op de hoogte gehouden van de vieringen van de Haagse Dominicus? Dan krijgt u vanaf nu ook bericht als er een nieuw nummer van de nieuwsbrief is uitgekomen.

Nieuws / agenda

Laat de zon schijnen over Bethel

Het zonnepanelenproject
Overal hoor je van plannen om energie te besparen. Ook in buurt- en kerkhuis Bethel wordt daarover nagedacht. Een energiescan heeft aan het licht gebracht dat Bethel voor een gebouw uit het begin van de twintigste eeuw behoorlijk zuinig met energie omspringt. Bethel zou nog wel flink kunnen besparen door de benodigde elektrische energie op te wekken met zonnepanelen. We hebben laten uitrekenen dat we met 10 zonnepanelen op het platte dak en 22 zonne­panelen op het schuine dak bijna de hele elektriciteits­behoefte van Bethel kunnen opwekken. Samen met de eigenaar, de Diaconie van de Protestantse Kerk in Nederland - afdeling Den Haag, en samen met de andere gebruikers van Bethel willen wij, als Haagse Dominicus, het daarvoor benodigde geld bij elkaar brengen.

De kosten
De werkgroep 'Zonnepanelen Bethel' heeft eind 2017 een prijsindicatie aangevraagd bij het bedrijf Solar Engineers . Het blijkt dat we rekening moeten houden met een bedrag van ca € 12.500 excl. BTW, inclusief plaatsing van de panelen, de stroomleidingen en de benodigde elektronica. Hoe denken we dat bedrag bij elkaar te krijgen?
 • De Diaconie als eigenaar draagt verreweg het grootste deel bij.
 • Daarnaast dragen de gebruikers van Bethel elk een bedrag bij.
 • Ook wordt 3x voor het project gecollecteerd.
 • Tenslotte vragen we ieder om persoonlijk bij te dragen.

Waarom zou ik geld geven aan dit project?
Iedereen heeft zijn eigen redenen om wel of niet aan het project mee te doen. Belangrijke redenen voor ons zijn:

 • dat het milieu ons ter harte gaat;
 • dat we Bethel een gezondere financiële basis gunnen.
 • Bethel bespaart met de zonnepanelen ongeveer € 1600 per jaar aan stroomkosten.
  (Bethel draait nu met verlies. We worden tot nu toe dus eigenlijk gesubsidieerd door de Diaconie!)

Hoe kan ik kan bijdragen?
Bij alle activiteiten in Bethel staat een collectebus voor het project zonnepanelen. Die is in principe vooral bedoeld voor kleinere bijdragen. Wie meer wil geven kan dat het beste doen op rekening

NL37 TRIO 0254 7910 18 t.n.v. Haagse Dominicus – Den Haag o.v.v. 'project zonnepanelen'.
Aantoonbare giften aan de Haagse Dominicus, dus ook aan het zonnepanelenproject zijn in principe binnen zekere grenzen aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Idee? Een zonnepaneel schenken!
Een (kaal) zonnepaneel kost ongeveer €200. Als je dus €200 bijdraagt, schenk je in feite een zonnepaneel!
Je kan dan met recht zeggen dat je je paneeltje hebt bijgedragen!
Laat de zon schijnen over Bethel!

1 november: God in de supermarkt'

Met trots presenteert de Werkgroep Groene Dominicus samen met Bethel op 1 november een avond rond voedsel en milieu.
We beginnen met een praatmaal, een maaltijd met gesprek over het thema.
Daarna gaat het in de workshop 'God in de supermarkt' over keuzes maken bij het winkelen.

Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: wat eten we vanavond? De biologische boontjes uit Egypte of de ‘gewone’ boontjes uit Nederland? Een hamburger of een sojaburger? Of toch vis?
Kies je voor lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk, diervriendelijk en/of eerlijk voor de producent? Wat we vandaag kiezen in de supermarkt bepaalt mede de toekomst van onszelf, van de mensen die het produceren en van de schepping.
De workshop is al enige tijd een begrip in Nederland. Bijna iedereen die de workshop heeft gevolgd is enthousiast: de workshopleider zet het thema scherp neer, zonder daarbij moralistisch of belerend te zijn. Dat is best een kunst!
 • Datum: donderdag 1 november 2018
 • Plaats: Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30
 • 18.00 uur: Praatmaal
 • 19:30 uur: Workshop God in de supermarkt
 • kosten: €8,- Voor de hele avond (Praatmaal + workshop)
  €4,- Voor één van beide
  Betaling aan de zaal
 • Opgave bij: Leo van Driel (leo.vandriel@planet.nl)
  of Klaas Bruins (kbruins@stekdenhaag.nl)
  (Geef duidelijk aan of je naar het praatmaal komt, naar de workshop of naar allebei.)
 • Let op: Meld je tijdig aan, want VOL = VOL

[Download the flyer]

11 augustus: Operatie Steenbreek op het Goeverneurplein

Wat: Lever je tuintegels in voor gratis planten, voor een groenere buurt!

Waar: Goeverneurplein

Wanneer: zaterdag 11 augustus van 10 tot 14 uur.

Meer info in de duurzame evenementenkalender van Duurzaam Den Haag.

4 augustus: Operatie Steenbreek in Laak/Moerwijk

Wat: Lever je tuintegels in voor gratis planten, voor een groenere buurt!

Waar: Heeswijkplein, bij de Masjid Al-Hikmah moskee

Wanneer: zaterdag 4 augustus van 10 tot 14 uur.

Meer info in de duurzame evenementenkalender van Duurzaam Den Haag.

15 april: 'Tuin van Bethel' geopend

Op zondag 15 april werd iedereen na afloop van de viering uitgenodigd om in de tuin de start van het project Tuin van Bethel bij te wonen: er werden 2 grote verplaatsbare plantenbakken met jonge plantjes en zaaigoed geplaatst. In de huiskamer kon je ideeën en wensen opschrijven voor de inrichting en beplanting van de tuin. Ook werd gevraagd een naam voor het project te bedenken en wie wilde kon zich aanmelden om mee te denken of te mee te doen. Het tuinproject is een initiatief van Klaas Bruins (diaconaal opbouwwerker van Bethel) en Cokkie van Santen (Groene Dominicus).
Het staat onder leiding van hovenier Rick van Cleef. Het zal stap voor stap worden uitgevoerd.
Ook meedenken of meewerken? Stuur dan een mailtje naar groen@haagsedominicus.nl onder vermelding van 'tuin', of meld je aan bij Klaas of Cokkie. Zie ook Nieuwsbrief 3 van de Groene Dominicus. Daar staat op welke punten we de tuin gaan aanpassen.

[Bekijk de foto's]

15 april: Viering 'Na ons de zondvloed?'

Viering in het kader van International Earth Day.
Voorganger is Guy Dilweg. Guy was jarenlang de drijvende kracht achter het Franciscaans Milieuproject , een open en oecumenische kloostergemeenschap in verbondenheid met de natuur.

Zijn drijfveer is de verbinding tussen spiritualiteit en natuur en milieu; die wil hij onderzoeken en beleven - de natuur als uitdrukking van en als toegang tot het Mysterie.

8 maart: Derde bijeenkomst van 'Geloven in Groen'

Het project 'Geloven in Groen' van Initiative of Change (IofC) verbindt Haagse gebedshuizen met elkaar te op het gebied van duurzaamheid. Zo kunnen de gebedshuizen ervaringen en kennis uitwisselen, met onder andere als doel het omlaag brengen van de CO2 uitstoot.

Deze keer waren de leden van de Groene Dominicus verhinderd.
Zie het verslag.

(geplaatst op 31 maart 2018)

Honderd Bloemen mogen bloeien

In november 2017 hield Hans Opschoor in de Leidse Studenten Ekklesia een meditatie 'Honderd bloemen mogen bloeien' over de biodiversiteit en de verantwoordelijkheid van de mens.

Zie de [tekst van de meditatie].

(geplaatst op 31 maart 2018)

Haagse Gebedshuizen willen groener worden (Kerk in Den Haag mrt 2018)

Kerk in Den Haag - maart 2018

Geloven in groen’ heet het initiatief van verschillende Haagse geloofsrichtingen, om hun gebedshuizen milieuvriendelijker te maken. Tijdens een bijeenkomst in de Al-Hikmah moskee werden kennis en ervaringen uitgewisseld. ‘Duurzaamheid is geen luxe, het zit in ons geloof gebakken.’ Eind vorig jaar kwamen zo’n veertig moslims, christenen en hindoes samen in de Al-Hikmah moskee in Moerwijk om te praten over milieuvriendelijke gebedshuizen. Organisator was Initiatives of Change, een wereldwijd netwerk van mensen van verschillende levensovertuigingen met als doel zich in te zetten voor een betere wereld. De bijeenkomst was gehouden in opdracht van de gemeente Den Haag en is onderdeel van het initiatief ‘Geloven in Groen’. Daarin slaan gebedshuizen van verschillende geloven de handen ineen om onder andere CO2 te besparen. [Verder lezen]

Twee leden van de Werkgroep Groene Dominicus waren toen aanwezig. Zie het uitgebreide verslag dat Inititives of Change maakte.

(geplaatst op 21 februari 2018)

Uitgelicht: Ecologica

Onlangs kwam het boek 'Ecologica' uit. Daarin beschrijft bioloog Hans Meek hoe de mens uit zijn ecologische kracht is gegroeid. In een artikel in het blad 'De linker wang' zegt hij over zijn boek:

Op welk inspirerend verhaal, welk toekomstvisioen kan de maatschappij zich richten? Ik denk dat er wel degelijk een groot verhaal is: de mens is uit zijn ecologische kracht gegroeid en zal weer binnen ecologische grenzen moeten leren leven.
Het is een verhaal dat we niet graag horen. Liever houden we elkaar voor dat de mens, het volk, de economie en de welvaart altijd verder zullen groeien tot in het oneindige. Er blijkt echter geen god te zijn die daar voor zorgt, zoveel is wel duidelijk. Hopelijk kunnen we met elkaar leren dat minder energie, meer biologische landbouw en misschien ook minder mensen niet hoeft te betekenen: minder levensvreugde.

Bent u geïnteresseerd? Zie het [volledige artikel].

(geplaatst op 21 februari 2018)

1 februari: Klimaatsymposium

De partij voor de Dieren Den Haag organiseert een klimaatsymposium. Christine Teunissen, gemeenteraadslid Partij voor de Dieren Den Haag, geeft een toelichting over het klimaatpact.
Dit klimaatpact stelt onder meer dat vanaf 2040 Den Haag klimaatneutraal moet zijn.
Op de avond worden de goede maar ook nog te verbeteren punten van dit klimaatpact besproken. Een aantal inspirerende Haagse burgers krijgen het woord hoe zij betrokken zijn met het tegengaan van klimaatverandering. Toegang gratis. Aanmelding via denhaag@partijvoordedieren.nl
Over het klimaatpact
In juni 2017 is er door acht partijen in de Haagse raad een klimaatpact gesloten. Hier wat berichten in de media erover: "https://www.ad.nl/den-haag/acht-partijen-sluiten-een-klimaatpact~a87a16d7/ https://www.omroepwest.nl/nieuws/3439515/Acht-Haagse-partijen-sluiten-uniek-pact-klimaat-staat-voortaan-centraal En het klimaatpact zelf:
https://milieufederatie.nl/friksbeheer/wp-content/uploads/2017/06/Haags-Klimaatpact.pdf

26 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst Duurzaam Den Haag


Programma

 • 17.00 uur: Aanvang
 • 17.45 uur: Welkom en toespraak door Heleen Weening, directeur Duurzaam Den Haag
 • 19.00 uur: Einde

Locatie Kunstgalerie NEST, De Constant Rebecqueplein 20-B, 2518 RA Den Haag

We willen niet alleen ónze plannen delen, maar we zijn ook benieuwd wat jouw dromen en plannen zijn voor de stad. Die verzamelen we omdat we in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen een lijsttrekkersdebat organiseren en daarom graag horen wat er leeft in de stad.

We kijken uit naar een gezellige, informele en inspirerende bijeenkomst. Iedereen die zich in wil zetten voor een mooiere en schonere stad bieden we graag een drankje aan. Dus neem gerust je buurman, collega, zus of vriend met duurzame voornemens (groot en klein) mee!

Meer op de website van Duurzaam Den Haag

17 december: Groene tips

Na de viering van zondag 17 december kon iedereen zijn/haar groene tip(s) in een boom hangen. Deze tips zullen in de komende tijd worden gedeeld.

30 november: Tweede bijeenkomst van 'Geloven in Groen'

Het project 'Geloven in Groen' van Initiative of Change (IofC) verbindt Haagse gebedshuizen met elkaar te op het gebied van duurzaamheid. Zo kunnen de gebedshuizen ervaringen en kennis uitwisselen, met onder andere als doel het omlaag brengen van de CO2 uitstoot.

Twee leden van de werkgroep Groene Dominicus waren van de partij. Zie het verslag.

Er is ook een een verslag van de eerste bijeenkomst (18 augustus 2017).

26 november: Haagse Energiebeurs 2017

Op zondag 26 november is er in het Atrium van het Stadhuis de zesde Haagse Energiebeurs.
Op de beurs word je geïnformeerd over

 • duurzaam wonen,
 • duurzaam eten & drinken
 • duurzaam stadstuinieren
 • duurzaam vervoer
 • duurzame lifestyle

Waar: Atrium van het Stadhuis - aan het Spui
Wanneer: Zondag 26 november van 12-17 uur

Meer over de beurs op: duurzaamdenhaag.nl/projecten/de-haagse-energiebeurs-2017

(Geplaatst op 20 november 2017)

3 december: De jaarlijkse ruil/deelbeurs

Op zondag 3 december is er na afloop van de Haagse Dominicusviering weer de jaarlijkse ruil/deelbeurs. U krijgt daar t.z.t. nader bericht over.

Nieuw is dat we dit keer een financieel doel willen steunen met de opbrengst van de ruilbeurs (bestaande uit vrijwillige giften): de boomplantactie “TreesForAll” waaruit bomen worden geplant: voor elke boom in Nederland ook een in de Philippijnen.

Nieuw is ook het middagprogramma. Zie het info-blad.

(geplaatst 16 oktober 2017)

7 november: Inspiratieavond 'Vernieuw je wereld'

In het najaar van 2017 organiseren Groenekerkenactie en Micha Nederland een aantal inspirerende avonden rondom het thema ‘Vernieuw je wereld’. De avonden zijn bedoeld voor kerkgangers die aan slag willen om kerk en omgeving te verduurzamen. In de vorm van een TedX-Talk wordt verteld hoe je met eerlijk consumptiegedrag jouw wereld kan verbeteren. Ervaren kerken delen hun praktijkverhalen en er vindt zelfs duurzaam speeddaten plaats om met elkaar door te praten over de vraagstukken van de avond. Uiteraard ontbreekt de muziek niet. Het optreden wordt gegeven door Schrijvers voor Gerechtigheid' in samenwerking met Amanda Lock

[Kaarten bestellen]    (€ 6,00 p.p. incl reserveringskosten).

(van GroeneKerkenactie - geplaatst 16 oktober 2017)

Haagse Dominicus Groene Kerk

Aan het einde van de viering van 15 oktober kondigde Hans Opschoor aan dat de Haagse Dominicus Groene Kerk is geworden. Lees meer in Nieuwsbrief nummer 1.

(geplaatst 15 oktober 2017)

Grootouders op het Plein in Den Haag

De beweging 'Grootouders voor het klimaat' dringt er bij de regering en de politieke partijen op aan om meer haast te maken met maatregelen voor een duurzame samenleving.

Eén van hun acties is een demonstratie op het Plein voor het gebouw van de Tweede Kamer op elke 1e en 3e donderdag van de maand, van 15 tot 15.45 uur.
Wie doet er mee? Het hebben van kleinkinderen is niet noodzakelijk.

Meer info op de website http://grootoudersvoorhetklimaat.nl

(geplaatst 11 oktober 2017)

Medeschepselendag

Op 4 november vindt de tweede inspiratiedag Medeschepselijkheid plaats. Het thema is: ‘Wat voor christen wil je zijn?’ Vegan Church organiseert deze bijzondere dag. Met Hans Bouma als keynote speaker, een afwisselend rijk workshopaanbod, een Emmaüswandeling en een afsluitende viering.

Plaats: de Pelgrim, 1e Stationstraat 86, 2712 HK Zoetermeer
Tijd: 4 novmber, 11-18 uur

Kosten: € 25,- (€ 20,- voor studenten en 65+

Aanmelden: uiterlijk 25 oktober 2017

Meer info op de website: veganchurch.nl (kijk bij agenda).

(geplaatst 9 oktober 2017)

Presentatie Project Groene Dominicus

Na de Haagse Dominicus viering van zondag 15 oktober zal het project Groene Dominicus offcieel worden gepresenteerd.
Dan wordt ook het bordje 'Wij zijn een groene kerk' onthuld.

Ook wordt de flyer 'Naar een groenere Dominicus" uitgedeeld.

(geplaatst: 9 oktober)

Groene Kerkendag

7 oktober 2017

Op 7 oktober werd in Amersfoort de zesde Groene Kerkendag gehouden. Een inspirerende dag!
Drie mensen uit de Haagse Dominicus waren er bij.

Zie het verslag in de nieuwsbrief

(geplaatst: 9 oktober 2017)
De Werkgroep Groene Dominicus bestaat uit Hans Opschoor, Cokkie van Santen en Einar Sies
e-mailadres: groen@haagsedominicus.nl